Deprecated: preg_split(): Passing null to parameter #2 ($subject) of type string is deprecated in /www/marshallsbe_453/public/wp-includes/formatting.php on line 3506

鶹Ƶ

Algemene product informatie

Afmetingen en toleranties

Alle aangegeven afmetingen zijn nominaal en onderworpen aan productietoleranties. De aangegeven afmetingen van ons keramisch gamma zijn, behalve waar minimale voegen worden gebruikt, inclusief de voorgeschreven voegen. Zo kan U gemakkelijker een project plannen en de juiste hoeveelheden bestellen. Controleer de afmetingen van de verschillende producten bij een Stoneline-handelaar.

Natuursteen tegels kunnen lichte maatafwijkingen vertonen. Dit wordt uitgedrukt in de tolerantie die bepaald wordt volgens de verschillende productnormen. Afwijkingen binnen de vastgelegde toleranties kunnen in geen geval aanleiding geven tot een klacht of afkeur.

De juiste hoeveelheid bestellen

Voorzie altijd een beetje extra voor het zaagwerk bij de afwerking. Gebruik de tegels met een lichte beschadiging of een afwijkend uitzicht (tekening, structuur, afschilfering, putjes…) om te versnijden voor plaatsen zoals tegen de rand van een muur of waar u slechts een deel van de tegel nodig heeft. De 5% regel is het percentage dat op die manier kan aangewend worden.

Het is belangrijk om de totale hoeveelheid in één keer te bestellen. Zo voorkomt men dat materialen licht van kleur verschillen.

Controleer de levering

Controleer de producten bij ontvangst op beschadigingen of kleurverschillen. Verifieer ook afmeting en kleur die op de verpakking vermeld staan. Mocht er een vergissing zijn, gelieve dan zo snel mogelijk de handelaar in te lichten. Wij behandelen enkel klachten en opmerkingen vóór het plaatsen van de materialen..

Plaatsing

Er zijn een aantal regels waar U zeker rekening mee moet houden bij het plaatsen en die U correct dient na te leven. Men kan de plaatsingsmethoden raadplegen en downloaden op onze website . Wanneer U beslist om de werken uit te besteden, kies dan zeker voor een gespecialiseerd vakman.

Kleuren en structuren

Kleurafwijkingen kunnen voorkomen bij alle producten van Stoneline. Terwijl de kleuren die U in onze catalogus vindt zo nauwkeurig mogelijk zijn afgebeeld, is het nuttig om de materialen te gaan bekijken bij uw plaatselijke Stoneline handelaar. Hou er echter rekening mee dat de stalen gepresenteerd bij uw lokale handelaar indicatief zijn, dat lichte kleur en structuurafwijking eigen zijn aan nieuwe geproduceerde en aangeleverde materialen. Aangezien uw producten nieuw uit de verpakking komen en de displays en toonparken er reeds een tijd liggen, kunnen deze steeds afwijken van elkaar.

Bij natuursteenproducten kunnen zichtbare variaties voorkomen in zowel kleur als structuur. Natuursteen kan aders en/of fossielen bevatten. Ze dragen bij tot het unieke karakter van het product. Imperfecties maken deel uit van de schoonheid. Bovendien evolueert natuursteen met de tijd. Door gebruik zal de steen alleen maar mooier worden. Kiezen voor natuursteen is kiezen voor natuurlijke variatie, het is een levensstijl.
Om een mooie nuancering te verkrijgen, dient U materialen uit minstens 3 (beton) verschillende paletten onder elkaar te mengen .

Zowel bij beton- als keramische producten kunnen kleurverschillen optreden in verschillende producties. Bij betonproducten zijn verschillen afhankelijk van allerlei productiefactoren zoals pigmenten en samenstelling. Bij keramische tegels zijn eerder verschillende kleurbaden de oorzaak. Controleer daarom steeds het vermelde badnummer of productiedatum, zodat u beschikt over producten van dezelfde productie.

Sommige keramische tegels vertonen in hun kern geen continue kleur. Vraag meer informatie bij uw Stoneline handelaar of aannemer, zodat hiermee rekening kan gehouden worden bij het gebruik of bij het bestellen van maatwerk wanneer de rand van de tegel zichtbaar is. Dit heeft geen invloed op de kwaliteit van de tegel.

Kalkuitbloei

Alle betonproducten kunnen aanvankelijk kalkuitbloei vertonen. Dit is te zien als een witte uitslag en/of ogenschijnlijke verkleuring. Deze uitbloei is beter zichtbaar op donker gekleurde producten. Uitbloei neemt na verloop van tijd doorgaans af. En meestal spoelt de regen de uitslag uiteindelijk weg. Dit fenomeen tast zeker niet de kwaliteit van het product op lange termijn aan. Bij hardnekkige gevallen, kan de verharding geschuurd worden met wit zand of een cementsluierverwijderaar. Stoneline kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor dit fenomeen.

Andere verwering

Weers- en terreinomstandigheden kunnen aanleiding geven tot kleurvariaties. Kleurvervaging onder invloed van onderhoud, gebruik, UV straling (o.a. door zonlicht) en zure regen treedt op bij alle natuursteensoorten. Op natuursteen kunnen schaduwvlekken, bezinksels of vlekken optreden wanneer de mineralen van het product oxideren. Op alle producten kunnen algen en organische groei voorkomen en kan een reiniging noodzakelijk zijn. Ruimten naast bloemperken, plantenbakken en bomen kunnen verkleuren door verplaatsing van plantenleven; deskundig onderhoudsadvies kan noodzakelijk blijken. Stoneline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de hierboven beschreven fenomenen.

Voorwaarden

We zijn continu bezig met het vernieuwen en verbeteren van onze producten. Om die reden behouden wij ons het recht voor om ontwerpen en specificaties te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging. Wanneer U niet tevreden bent over de door ons geleverde producten gelieve de verkoper onmiddellijk daarvan in kennis te stellen. Denk eraan dat een product met een zichtbaar gebrek niet geplaatst mag worden zonder de Stoneline -handelaar voorafgaand te hebben gecontacteerd. Indien deze materialen toch geplaatst worden, kan Stoneline in geen geval aansprakelijk worden gesteld. Hoewel wij niets onverlet laten om de klant goed en correct te adviseren, kan Stoneline niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies, beschadiging of verwonding die het gevolg zijn van het niet naleven van dit advies. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid wanneer producten worden gebruikt voor andere doeleinden dan waar de producten voor zijn ontwikkeld, of indien deze beschadigd zijn als gevolg van het niet naleven van ons advies. Alle instructies zijn bedoeld ter begeleiding van het plaatsen; algemene constructieregels moeten altijd gevolgd worden.

Stoneline is een gedeponeerd handelsmerk. Er is ook een aanvraag ingediend voor andere handelsmerkrechten. Vele producten in deze publicatie zijn beschermd door ontwerpauteursrechten en octrooien. Geregistreerde nummers zijn op aanvraag verkrijgbaar. Inbreuken op auteursrechten worden krachtdadig vervolgd. Niets uit deze uitgave mag hoe dan ook worden vermenigvuldigd of doorgestuurd zonder schriftelijke toestemming van Stoneline.

Een gedetailleerde omschrijving van elk product alsook plaatsingsadvies vindt U op www.stoneline.be.

YouTube
Pinterest
LinkedIn